Återkommande evenemang

Månadsskiftet juni/juli arrangerar vi Brukets Dag, då är det full aktivitet i hyttan och stångjärnshammaren, och som besökare får du se hur det gick till i smedjan under de forna glansdagarna. 

Brukets Dag  2020

Med anledning av rådande läge omkring Corona viruset så har vi tagit  beslutet om att lägga årets Brukets Dag på is. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd för allas säkerhet.

 

Här på Olofsfors Bruk händer det alltid något, oavsett årstid. Här ges guidade turer på Bruksmuseet, föreläsningar, kurser och roliga arrangemang för både barn och vuxna.

 

Första söndagen i juli arrangerar vi Brukets Dag, då är det full aktivitet i hyttan och stångjärnshammaren, och som besökare får du se hur det gick till i smedjan under de forna glansdagarna. Denna säsong blir dock speciell med anledning av att världen förlamats av ett elakt virus och vi avvaktar Folkhälsomyndighetens direktiv innan vi genomför någon aktivitet.